Ekeren dorp in de stad

De gemeenteraadsverkiezingen van 2012 hebben een ware ommezwaai veroorzaakt in het Ekerse politieke leven. De N-VA werd in één klap de grootse partij. Met 42% van de stemmen is dit goed voor negen zetels op een totaal van negentien. De Ekerse bevolking heeft duidelijk gekozen voor verandering.

Onder de noemer ‘Ekeren, dorp in de stad’ vormt de N-VA samen met CD&V en Open VLD een sterk bestuur. Districtsvoorzitter Koen Palinckx, districtsschepen Sabine Coene en districtsschepen Ludo van Reusel vormen het hart van dit Ekerse bestuur.

Ekerenaar Danny Feyen is onze vertegenwoordiger in de Antwerpse gemeenteraad, en sinds juli 2014 zetelt Kristel Somers in de Antwerpse OCMW-raad.

 

Op 21 januari 2013 keurde de Ekerse districtsraad het bestuursakkoord goed voor de bestuursperiode 2013-2018. 

Je kan het bestuursakkoord hier downloaden.