publiek domein

Nieuws over dit onderwerp

Lambertus Verlicht

Samen naar de feestelijke inhuldiging van de nieuwe kerkverlichting. N-VA Ekeren is klaar voor WinterWakker.  …

Gunning fietstunnel en Herautenlaan goedgekeurd

Statiestraat - fietstunnel Op 14 maart 2017 keurde het districtscollege het bestek wegeniswerken in de Statiestraat - fietstunnel goed en machtigde Infrabel om in zijn naam op te treden bij de gunning …