In Ekeren geven we ruimte aan water!

Op 7 december 2020, over deze onderwerpen: publiek domein

Ekeren investeert reeds vele decennia heel wat in de ondergrond. Alhoewel niet zichtbaar voor u en ik, en dus weinig aantrekkelijk, is het bijzonder belangrijk om heel wat te investeren in wat er zich onder onze voeten bevindt. Lang geleden waren straten zand-of assewegen, niet voorzien van riolen en werd er her en der afvalwater geloosd in beken en grachten.

De tijden veranderden en vandaag heeft Ekeren degelijke wegen in beton of asfalt maar mogen we ook tevreden zijn met een rioleringsgraad van 99%. Dit wil zeggen dat zowat elke woning aangesloten is op een riool. Nagenoeg nergens wordt nog water geloosd in onze beken.

Dat laatste is uiteraard bijzonder belangrijk voor milieu, fauna en flora. Maar waar mogelijk gaan we nog een stap verder en geven we terug meer ruimte aan water door te “ontharden” en beken terug open te leggen.

De voorbije jaren werd reeds werk gemaakt van het heraanleggen van de oude bedding van de Donkse Beek in het nieuwe park Rozemaai en nu zetten we een volgende stap.

Samen met Aquafin en de provincie Antwerpen investeren we in een volledige nieuwe aanleg van de Prinshoeveweg tussen De Oude Landen en de Kruidenlaan. Uniek hierbij is dat de Donkse Beek over een afstand van 400 meter volledig terug wordt opengelegd. Alle woningen die nog afvalwater lozen op de beek werden ook afgekoppeld zodat er straks terug proper water aan de oppervlakte stroomt.  Ekeren investeert in deze heraanleg 1.232.000 EUR.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is