N-VA houdt tramlijn tot Ekeren tegen

Op 25 oktober 2013, over deze onderwerpen: publiek domein

Op 11 oktober nam de Vlaamse Regering (CD&V, SPa en N-VA) de beslissing om de nieuw aan te leggen tramlijn vanuit het centrum van Antwerpen niet te laten doorlopen tot aan het kruispunt van de Ferdinand Verbieststraat-De Beukelaerlaan-Steenstraat, ook wel gekend onder het Mierenpleintje, maar deze te laten keren aan de Luchtbalkazerne.

Deze beslissing kwam er op uitdrukkelijke vraag van het Ekers districtsbestuur en  de Antwerpse N-VA schepen voor mobiliteit, Koen Kennis.

Het schrappen van de tramlijn tot Ekeren, zorgde voor pittige discussies tussen meerderheid en oppositie tijdens de districtsraad van oktober. De N-VA fractie reageerde echter kordaat op alle ongenuanceerde opmerkingen die de oppositie in dit verhaal liet optekenen.

Natuurlijk is er in Ekeren een draagvlak tegen de tram.

De uitslag van de vorige verkiezingen in ons district geeft duidelijk weer dat drie Ekerenaars op vier stemden voor een partij die tegen de aanleg van een tramlijn door Ekeren was.

Drie op vier, 75% … duidelijker kon het signaal vanuit Ekeren toch niet zijn!

Het was algemeen geweten dat het nog steeds de ambitie is van de Lijn en van bepaalde politieke partijen om de tram door Ekeren te trekken. De tramlijn tot aan het Mierenpleintje was voor hen slechts een eerste fase van een ruimer plan om de tram tot aan de Leugenberg te laten doorrijden.

Door de tram nu te laten keren aan de Luchtbalkazerne, krijgt de Ekerenaar de beste garantie dat de tramlijn ook niet zal doorgetrokken worden doorheen onze dorpskern. 

N-VA boodschap aan de kiezers.

In 2012 trok N-VA Ekeren met een duidelijke boodschap naar de stembus. Een boodschap die door 42% van de Ekerenaars werd ondersteund!

Samen met De Lijn en het district Antwerpen willen we werk maken van een mooie en veilige tramterminus met een keerlus ter hoogte van het “mierenpleintje” aan de grens met Ekeren. N-VA Ekeren verzet zich wel tegen het terugbrengen van de Ekerse Steenweg van een 2x2-rijbaan naar een 2x1- rijbaan.

Toestanden zoals in Mortsel waarbij iedereen permanent stilstaat, willen we te allen prijze vermijden. De N-VA wil geen tram door de straten van Ekeren-Centrum.  Dit legt te veel een hypotheek op de smalle straten van de dorpskern.

 

Zoals blijkt uit ons verkiezingsprogramma is N-VA geen absolute tegenstander van trams of tramlijnen. We zijn echter wel tegen het aanleggen van tramlijnen op een dusdanige manier dat wegen al te veel versmald worden en een vlotte doorstroming van het autoverkeer niet meer mogelijk is.

Toen onze N-VA schepenen in de loop van de voorbije maanden vernamen dat het behoud van 2 X 2 rijvakken op de Ekersesteenweg onmogelijk zou zijn, kwamen zij tot de conclusie dat dit niet strookt met het programma waarmee we naar de kiezer trokken. 

Per uur rijden in de spits ongeveer 1300 wagens over de Ekersesteenweg. Het versmallen van deze belangrijke verkeersas zou enkel  meer filevorming tot gevolg hebben en dat was voor N-VA  absoluut geen optie. 

Slechte plannen

Bovendien schortte er nog veel meer aan de plannen die uitgetekend werden voor het aanleggen van een vrije trambaan tot Ekeren.

 

  • Een 12-tal parkeerplaatsen werden opgeofferd in de Steenstraat.
  • Om de bussen vanuit de Steenstraat op de vrije trambaan aan de zijde van het natuurdomein de Oude Landen te kunnen laten rijden moest een complexe verkeersregeling gecreëerd worden die de doorstroming van het verkeer zou belemmeren
  • Voor fietsers werd een onveilige en onoverzichtelijke verkeersknoop uitgetekend
  • Ter hoogte van de eindhalte kon nergens een parking ingetekend worden (park & ride)
  • Voor bussen van de Lijn was er geen plaats voor een eindhalte ter hoogte van het Mierenpleintje

 

Voor N-VA Ekeren was het dan ook duidelijk: de ruimte aan het Mierenpleintje was te beperkt om een volwaardige en voldoende verkeersveilige  keerlus technisch te realiseren.

Parkeerbeleid

 

Door het feit dat aan het mierenpleintje  geen plaats is  voor het uitbouwen van een Park & Ride , wordt een eindhalte op die plaats nog meer zinloos. Mensen zouden met de wagen hoe dan ook moeten doorrijden tot aan de Luchtbalkazerne om daar dan eventueel  van de auto op de tram te stappen. Zelfs de bussen van de Lijn zouden ook met een tram op de Ekersesteenweg nog steeds blijven doorrijden tot aan Luchtbal. Dus ook voor het milieu zou dit alles geen enkele verbetering met zich brengen.

 

Kostenplaatje buiten proportie

Het korte stukje tramlijn van de Noorderlaan tot het mierenpleintje droeg dan ook nog eens prijskaartje van 15 miljoen euro. Veel geld voor een weinig doeltreffende tramlijn!

Geld dat de overheid nu kan besparen.

Besluit

N-VA Ekeren wenst uitdrukkelijk districtsburgemeester Koen Palinckx en de N-VA leden in het college en de districtsraad te bedanken om hun consequente houding. Ook schepen van mobiliteit Koen Kennis verdient alle felicitaties met zijn alertheid in dit dossier. De stad Antwerpen  en de Vlaamse overheid hebben het signaal vanuit Ekeren begrepen en dat vinden we goed!

 

Met vriendelijke groeten,

Ivo Legon  | Voorzitter N-VA Ekeren 
Gerardus Stijnenlaan 183 - 2180 Ekeren-Donk  
0499 18 65 00

Ivo Legon | Voorzitter N-VA Ekeren

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is