Dorpsmakers geven een steuntje voor licht in deze donkere dagen

Op 26 november 2020

We zijn ondertussen in de donkere dagen aanbeland en het coronavirus heeft ons nog stevig in de greep.  Overal ten lande, en ook in het buitenland, klinkt de roep naar licht en warmte.  Licht is immers altijd met de feestdagen verbonden en staat voor hoop. We willen de warme gloed die er normaal is met de feestdagen wat langer laten duren.  Deze oproep wordt dan ook alom gevolgd en ook in Ekeren willen wij er ons steentje aan bijdragen.  De kerstverlichting in het centrum brandt al maar we wilden het nog verder open trekken.

Onze Dorpsmakers van Ekeren heeft als doel om straat- en buurtinitiatieven te ondersteunen en zo mee vorm te geven aan de Ekerse samenleving, om de woonomgeving te bevorderen en buren samen te brengen.  Dat samenbrengen is al 8 maanden onmogelijk en buiten de speelstraten hebben we geen activiteiten kunnen ondersteunen.  We willen de Ekerenaars een duwtje in de rug geven om met deze afwijking de buurten en straten een gezellige te sfeer geven.

Tot 31 december 2020 kan je bij Dorpsmakers per straat 2 aanvragen indienen voor ‘kleine activiteit’ om 200€ ondersteuning te bekomen van Ekeren  voor de aankoop van kerstverlichting om je straat mee op te fleuren. Voor de rest moet men wel rekening houden met de andere voorwaarden van het reglement Dorpsmakers zoals dat het enkel voor Ekerse buurtbewoners is en het uitnodigen van alle bewoners van de straat met een briefje of zo.  Natuurlijk moet je alle geldende corona-maatregelen in acht nemen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is