Ekeren krijgt nieuwe zones 30

Op 15 juni 2018, over deze onderwerpen: dorp in de stad, Gemeenteraad

Het district Ekeren krijgt er 2 nieuwe zones 30 bij. De stad wil met het inrichten van zones 30 de verkeersveiligheid en leefbaarheid van woonwijken vergroten.

Zones 30 voor betere leefbaarheid en meer verkeersveiligheid

De stad Antwerpen doet momenteel een uitrol van zones 30 waarbij maandelijks minimaal twee nieuwe zones 30 of uitbreidingen ervan in een van de districten worden opgestart. Stadsbreed komen er op die manier minstens twintig nieuwe zones per jaar bij.

De stad wil met een lagere, veilige rijsnelheid in woonstraten een aangenaam woonklimaat garanderen, een betere verstandhouding tussen alle weggebruikers, minder luchtvervuiling en verkeerslawaai, een vlottere doorstroming en minder doorgaand verkeer. Studies tonen bovendien aan dat een reductie van de gemiddelde snelheid met 1 km/u kan leiden tot 3% minder ongevallen en 5% minder verkeersslachtoffers.

Bredestraat

Deze zone omvat de Bredestraat en de Weide. De Weide zal na de geplande heraanleg gereglementeerd en gesignaleerd worden als woonerf. De N114 Leugenberg vormt de grens van de zone 30 en maakt er geen deel van uit.

Bredeweg

De N114 Leugenberg vormt de grens van de zone 30. Deze zone omvat de Leugenberg: het doodlopend gedeelte met huisnummer 189A en het doodlopend gedeelte met huisnummer 149 tot en met 141. Ook de Bredeweg, het gedeelte tussen de N114 Leugenberg en de Krommestraat, is opgenomen in de nieuwe zone 30. De N114 Leugenberg maakt geen deel uit van de zone.

Verantwoordelijken: burgemeester Bart De Wever - Koen Kennis, schepen voor mobiliteit

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is