Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 27 maart 2019, over deze onderwerpen: dorp in de stad

Ekeren heeft een Bourgondische coalitie van N-VA, sp.a en Open Vld onder leiding van districtsburgemeester Koen Palinckx. Wij vroegen hem wat u de komende jaren van het districtsbestuur mag verwachten. Wat staat er op stapel voor het voorjaar van 2019? “We starten met de werken aan een veiliger …

Op 2 maart 2019, over deze onderwerpen: dorp in de stad

Traditioneel houden de Ekerse Bierpruvers hun carnavalsstoet op de eerste zaterdag van maart. Onder het motto “Na Zen We Nog Nie Kleir” trok de 46ste carnavalstoet door de straten van Ekeren. N-VA Ekeren was goed vertegenwoordigd, zowel in als naast de stoet. Koen Palinckx en Ann Koekhoven trokken …

Op 1 maart 2019, over deze onderwerpen: dorp in de stad

Met de keuze van de Vlaamse overheid voor een extra bovengrondse spoorkruising ter hoogte van de Oude Landen heeft de stad Antwerpen haar principes vastgelegd voor een betere inpassing in de kern van Ekeren. Zo kunnen onder andere geluidswanden langs de sporen, de aanleg van een recreatiebuurtpark …

Op 24 februari 2019, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

“Voor een Vlaams-nationalist is de zorg over de ruimte, en over de gezondheid van het lapje grond dat wij Vlaanderen noemen de meest logische zaak ter wereld.” Oost-Vlaams lijsttrekker voor de Kamer Anneleen Van Bossuyt presenteerde zaterdag in het Gentse Flanders Expo voor 800 aanwezigen de V-dag …

Op 18 februari 2019, over deze onderwerpen: dorp in de stad

Junior Journalist is de grootste schrijfwedstrijd voor jongeren in Vlaanderen en vindt elk jaar plaats in tientallen plaatselijke Davidsfonds afdelingen.  Ook in Ekeren. Nieuwbakken N-VA-districtsschepen van cultuur Marc Elseviers deelde de prijzen uit. HLN - 18 februari 2019 …

Op 13 februari 2019, over deze onderwerpen: dorp in de stad

N-VA Ekeren koos een nieuw afdelingsbestuur. Ludo Van Reusel werd verkozen als afdelingsvoorzitter en Ivo Van Belle als afdelingsondervoorzitter. In totaal werden 12 bestuursleden verkozen. Samen met de 10 Ekerse mandatarissen vormen zij een stevige basis voor de komende drie jaar. “N-VA Ekeren …