Districtscollege

Koen Palinckx

Districtsburgemeester bevoegd voor openbaar domein & openbare werken, feestelijkheden & plechtigheden, burgerlijke stand en decentralisatie

Annemie Plompen

Districtsschepen bevoegd voor sport, senioren, stadsmakers, wijkwerking en dierenwelzijn

Marc Elseviers

Districtsschepen bevoegd voor cultuur & erfgoed, mobiliteit, lokale economie en toerisme