Concept inrichting omgeving nieuwe spoorkruising langs Oude Landen klaar

Op 11 mei 2019

De stad Antwerpen wil de omgeving van de Oude Landen rond de bestaande en toekomstige sporen inrichten als bijkomende groene en recreatieve zone voor de inwoners van Ekeren. Aanleiding is de realisatie van een extra bovengrondse spoorkruising ter hoogte van de Oude Landen door Infrabel NV. Vandaag keurde het college het concept voor de inrichting goed. Naast bijkomende geluidswanden langs de sporen, is er tussen de sporen en de woonwijk Oude Landen ruimte voor de aanleg van een recreatief buurtsportpark, een fietspad langs de Prinshoeveweg naar de districtskern en de nieuwe fietsostrade R2 richting Merksem. Ook de licht hellende spoorwegberm zelf wordt mee ingericht.

In maart 2019 legde de stad Antwerpen, in samenspraak met het district Ekeren, de principes rond de verdere inrichting van de omgeving van de extra spoorkruising in de wijk Oude Landen vast. Deze principes zijn nu uitgewerkt in een eerste conceptplan.

Door de aanleg van de extra bovengrondse spoorkruising, schuiven de sporen op naar het westen en wordt de spoorwegberm ter hoogte van de kruising hoger. Hierdoor komt ruimte vrij voor de aanleg van een brede, toegankelijke en licht hellende spoorwegberm (talud) langs de nieuwe kruising, voorzien van glooiend boslandschap, een speelbos en wandelpaden. Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “In dit concept zien we hoe een verbeterde spoortoegang tot de haven gecombineerd kan worden met projecten die de leefbaarheid van de buurt verhogen. Verder onderzoek is nodig.”

Tussen de spoorwegberm en de woonwijk Oude Landen komt een recreatief buurtsportpark. De huidige voetbalvelden blijven behouden en worden aangevuld met enkele buursportveldjes. Er wordt ook nagegaan of het verplaatsen van de parking kan zorgen voor een betere verbinding tussen de woonwijk en de huidige sportvelden. Een stelsel van grachten en de mogelijkheid tot 2 nieuwe bufferzones zorgen ervoor dat het water voldoende ruimte heeft om langzaam in de ondergrond te trekken. De juiste ligging van deze waterbuffers wordt opgenomen bij de verdere uitwerking van het conceptplan.

Parallel aan de sporen zorgt een nieuw fietspad, dat ook door Infrabel NV als dienstweg gebruikt kan worden, voor een logische verbinding van aan de fietstunnel van Station Ekeren richting Merksem. Hiervoor moet de huidige doorgang onder de brug aan de Prinshoeveweg verbreden.

“Dit project is belangrijk voor een betere bereikbaarheid van de Antwerpse haven. Het conceptplan wordt nu verder uitgewerkt naar een voorontwerp. Extra studiewerk is noodzakelijk om tot een gedragen ontwerp te komen en het project zo goed mogelijk in te passen”, aldus schepen voor stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en haven Annick De Ridder.

Het conceptplan wordt nu verder uitgewerkt naar een voorontwerp. In het najaar van 2019 kunnen de buurtbewoners mee nadenken over de verdere concrete invulling van het talud.

-----

Verantwoordelijken: Annick De Ridder, schepen voor stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en haven  – Koen Kennis, schepen voor mobiliteit – Koen Palinckx, districtsburgemeester Ekeren

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is