Definitief ontwerp voor missing link tussen fietsostrades richting Bergen-op-Zoom en richting Essen op Luchtbal is klaar

Op 21 december 2018, over deze onderwerpen: dorp in de stad, Gemeenteraad

Vandaag keurde het stadscollege het definitieve ontwerp goed voor het nieuwe fietspad dat het toekomstige fietspad op de Ekersesteenweg en de fietsostrade F14 tussen Essen en Antwerpen zal verbinden. In principe starten de werken aan dit verbindingsfietspad eind 2019.

De stad zal in het noorden van de Havanasite, naast de autosnelweg A12, een nieuw fietspad aanleggen dat de Ekersesteenweg met de Argentiniëlaan verbindt. Dankzij dit nieuwe fietspad zal het toekomstige fietspad op de Ekersesteenweg verbonden worden met de bestaande fietsostrade F14 tussen Essen en Antwerpen. Vandaag keurde het college het ontwerp voor het verbindingsfietspad goed. Dit nieuwe fietspad is een eerste deel van de toekomstige fietsostrade F12, die langs de wijk Rozemaai en verder langs de A12 en Leugenberg loopt, richting Bergen-op-Zoom.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Met deze ontbrekende schakel wordt de toekomstige fietsostrade F12 verbonden met de fietsostrade F14 Antwerpen-Essen. Dit is belangrijk onder meer voor het woon-werk verkeer richting haven evenals Kapellen en Stabroek.”

Het nieuwe fietspad wordt 4 meter breed en wordt over de volledige lengte voorzien van middenmarkering en openbare verlichting. Langs het fietspad worden 45 nieuwe inheemse bomen aangeplant. Er komt ook een aansluiting op het nieuwe containerpark op de site.  In het ontwerp is voorzien dat het fietspad aan de oostzijde – indien nodig – kan gebruikt worden door dienstvoertuigen van Eandis en Fluxys om tot op hun terreinen te geraken. Na het aanvragen van de omgevingsvergunning en het aanstellen van een aannemer kunnen de werken in principe tegen eind 2019 van start gaan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is