Nieuwe fiets- en wandelbrug tussen Donk en Ekeren centrum

Op 11 november 2023

Nieuwe fiets- en wandelbrug tussen Donk en Ekeren centrum 

Het voorontwerp voor een fiets- en wandelbrug over de spoorweg L12 werd goedgekeurd. Deze brug is een ontbrekende schakel in het Ekerse fietsnetwerk. Als alles volgens planning verloopt zal ze tegen eind 2025 klaar zijn.  

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Fietsen in Antwerpen wint elk jaar aan populariteit, als stadsbestuur willen we het stijgend aantal fietsers maximaal ondersteunen door volop te investeren in de fietsinfrastructuur. De fiets- en wandelbrug in Ekeren kadert volop in deze investeringsmaatregelen.”  

Verbinding tussen Ekeren centrum en Ekeren Donk 

De brug gaat tussen de Onze-Lieve-Vrouwstraat en de Kardelaan over de spoorlijn L12 (Antwerpen – Essen) en vormt een verbinding tussen Ekeren centrum en Ekeren Donk. Ter hoogte van de Kardelaan zal het fietspad aansluiten op de fietsostrade F14. 

Ook het district verwelkomt de komst van de fietsbrug.  

Districtsburgemeester Koen Palinckx: “De brug wordt echt een bezienswaardigheid en een trekpleister voor het district Ekeren. Ze zal een bijkomende comfortabele kruising voor fietsers en voetgangers over de spoorlijn Antwerpen-Essen worden, dit hebben we enkele jaren geleden als idee op de agenda gezet. Dat de stad hier nu werk van maakt is uiteraard schitterend.” 

In maart 2024 volgt het definitief ontwerp, en al alles volgens plan verloopt zullen de werken begin 2025 starten en eind dat jaar worden afgerond.  

Focus op functionaliteit en duurzaamheid  

De brug over de sporen wordt 6 meter breed en krijgt een dubbelrichtingfietspad en voetpad met de focus op functionaliteit. Het gebruikte materiaal zal hoofdzakelijk beton zijn, wat voor duurzaamheid zorgt. Het brugdek zal worden opgeruwd om gladheid te vermijden, hierdoor is er geen epoxy slijtlaag nodig.  

Om het principe van functionaliteit te kunnen realiseren:  

komt er aan beide zijden van de spoorweg een boogvormige trap zodat voetgangers vlot kunnen oversteken.  
komt er zowel aan de oostkant (Prinshoeveweg) als de westkant (Oude Landen – Kardelaan) een aanloophelling. Deze aanloophellingen zijn zeer geleidelijk, met een maximaal stijgingspercentage van 3 procent. 

[Luseinde © Tractebel Engineering nv]
Luseinde © Tractebel Engineering nv

Aan de oostkant (Prinshoeveweg) wordt de aanloophelling aangelegd tussen de Prinshoeveweg en de landbouwgronden. Ter hoogte van de Leerhoeklaan begint het fietspad dat even verder overgaat naar de aanloophelling. Na de Onze-Lieve-Vrouwstraat stijgt de helling verder en slingert ze rond de bestaande bomengroep. Aan de Onze-Lieve-Vrouwstraat wordt het doorzicht naar de landbouwgronden maximaal behouden, door de hoogte van de aanloophelling te beperken tot 1,1 meter. De treurwilg en de bomenrij blijven behouden. 

Aan de westkant (Oude Landen - Kardelaan) maakt de brug een grote lus. In de lus komt een wadi, die dient om water van de omgeving op te vangen en heeft een overloop naar de Donkse Beek. Het ontwerp houdt ook maximale afstand met de bewoners van de Kardelaan, waar deze zijde ook afgeschermd wordt door de bestaande bomenrij. 

Districtsburgemeester Koen Palinckx besluit: “Het ontwerp van de brug over de Donkse beek focust zich echt op de functionaliteit en duurzaamheid. Het ontwerp belooft ook een sierlijke landmark te worden die Ekeren Donk met het centrum verbindt en Ekeren eens te meer op de kaart zet als een fietsvriendelijk district.” 

De info over de brug is ook te vinden op www.antwerpenmorgen.be/fietsbrugekeren. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is