Drie akers, drie cultuurprijzen. Nomineert u mee?

Op 8 februari 2018, over deze onderwerpen: dorp in de stad

Het district Ekeren wil cultuurprijzen uitreiken met als doel het culturele leven in Ekeren aan te moedigen, te promoten en te waarderen. De tweejaarlijkse cultuurprijzen zetten mensen in de bloemetjes die iets bijzonders deden voor cultuur in Ekeren en die initiatieven namen om mensen bij elkaar te brengen. 

De cultuurprijs heeft betrekking op een culturele activiteit of een culturele verdienste, in de meest brede zin van het woord, die opgemerkt werd in de voorbije twee kalenderjaren voorafgaand aan het jaar waarin de prijs wordt toegekend. 

Drie akers, drie prijzen

Het Ekerse wapenschild heeft 3 akers, we onderscheiden dus drie categorieën: carrièreprijs, blikvanger en beloftevol talent.

Met een carrièreprijs bekroont het district een persoon die omwille van zijn/haar jarenlange inzet en engagement op cultureel vlak een verschil maakt voor Ekeren. Met een blikvanger wordt een persoon of een vereniging gelauwerd die een bijzondere prestatie leverde die zichzelf of Ekeren op een positieve wijze cultureel in de kijker plaatste. Ook wordt een beloftevol talent gewaardeerd o.w.v. de culturele kwaliteiten of talenten die hij of zij in zich heeft.

Oproep onder de Ekerenaars

Het district doet een brede oproep aan de inwoners en verenigingen om nominaties in te dienen. Elke inwoner van Ekeren en iedere vereniging die haar werking heeft in Ekeren, kan kandidaten voordragen. Elke laureaat ontvangt een trofee en een oorkonde. 

Indienen kan via formulier in bijlage tot 15 maart 2018.

Reglement

Uiteraard moeten genomineerden aan een aantal voorwaarden voldoen. Dat en nog meer informatie over de Ekerse cultuurprijzen vindt u in het reglement in bijlage.

 

Meer info

Cultuurantenne Ekeren

252cc (in Hof de Bist)
Veltwijcklaan 252
2180 Ekeren
cultuurantenne.ekeren [at] stad.antwerpen.be

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is